"> Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за ИОНХ – IGIC BAS

Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за ИОНХ

Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за ИОНХ

21 May 2021

Българската академия на науките отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с тържественото събрание.

На честването присъстваха служебният министър на образованието и науката чл.-кор. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-министърът на културата доц. Пламен Славов, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, представители на Настоятелството на БАН и на научната общност.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетни отличия на институти и учени от Академията. Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ получиха: Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по органична химия с център по фитохимия и Институтът по полимери.