"> Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова от ИОНХ-БАН с публикация за ИОНХ във вестник Аз-буки, бр.6 на тема „Зелената икономика е приоритет за химиците „ – IGIC BAS

Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова от ИОНХ-БАН с публикация за ИОНХ във вестник Аз-буки, бр.6 на тема „Зелената икономика е приоритет за химиците „