"> С ДЪЛБОКА СКРЪБ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 12.05.2021 ГОДИНА НИ НАПУСНА акад. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЛИСУРСКИ /1933 – 2021/ – IGIC BAS

С ДЪЛБОКА СКРЪБ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 12.05.2021 ГОДИНА НИ НАПУСНА акад. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЛИСУРСКИ /1933 – 2021/

С ДЪЛБОКА СКРЪБ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 12.05.2021 ГОДИНА НИ НАПУСНА акад. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЛИСУРСКИ /1933 – 2021/

13 May 2021

Акад. Димитър Клисурски е роден на 16 декември 1933 г. в село Гложене, Тетевенско. Постъпва на работа в ИОНХ-БАН през 1965 г., а в периода 1972 – 1992 г. е  заместник директор на института. Автор и съавтор е на над 300 научни публикации, няколко книги, обзорни статии, многобройни патенти и изобретения.

Акад. Клисурски полага основите на изследванията в областта на избирателното каталитично окисление и още от 1960 г. развива теоретичния възглед за определящата роля на повърхностния кислород в оксидни катализатори и тяхната активност при пълно каталитично окисление, намиращо приложение при решаването на екологични проблеми.

В периода 1970 – 1973 г. акад. Клисурски чете лекции в СУ „Климент Охридски“, както и в редица чуждестранни университети в Италия, Германия, Русия, Испания и др.

В течение на своята научна кариера е удостоен с голям брой отличия и награди. Членувал е в редакционната колегия на сп. „Химия и индустрия“ и в редица специализирани научни съвети. Бил е и дългогодишен научен секретар на Специализирания научен съвет по неорганична и аналитична химия на ВАК.

 

В спомените на своите ученици и колеги той ще остане като ерудиран учен и прекрасен колега!