"> Трайно присъствие на БАН в нашето Южно Черноморие – IGIC BAS

Трайно присъствие на БАН в нашето Южно Черноморие

Трайно присъствие на БАН в нашето Южно Черноморие

Евгени Головински
23 Sep 2020

Публикацията в сп. Природа, бр. 3, 2020 г. описва изключителния принос на проф. Христо Баларев за изграждането и утвърждаването на център за изучаването на химията на нашето Черноморие.

Приносът намери своя естествен завършек тази година с отличаването на проф. Христо Баларев в ордена „Св. Св. Кирил и Методий на лента“.

Честито и от нас!

From Media