"> Управителния съвет на БАН одобри кандидати Модул „Млади учени“ – IGIC BAS

Управителния съвет на БАН одобри кандидати Модул „Млади учени“