"> Успешно приключи ученическата практика, в която участваха ученици от ЧОУ „St. George International School & Preschool“, гр. София. – IGIC BAS

Успешно приключи ученическата практика, в която участваха ученици от ЧОУ „St. George International School & Preschool“, гр. София.

Успешно приключи ученическата практика, в която участваха ученици от ЧОУ „St. George International School & Preschool“, гр. София.

1 Aug 2022

Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българска академия на науките, в която участваха ученици от ЧОУ „St. George International School & Preschool“, гр. София.

В продължение на 40 часа трима възпитаници на „St. George International School & Preschool“ от 10. и 11 клас овладяваха нови знания и придобиваха опит в областта на неорганичната, експерименталната и теоретичната химия. Практиката се проведе в три лаборатории на Института – „Високотемпературни оксидни материали“, „Реактивност на твърди повърхности“ и „Теоретична и изчислителна химия“. Учениците се запознаха със следните научни направления:

·       Основни методи за получаване на функционални материали, по-специално механохимично активиран синтез – презентация и упражнения.

·       Химична еволюция, произход на живота и пребиотична химия. Моделиране на механизма на реакции. Екстракция на ДНК от ягоди – презентация и упражнения.

·       Съвременни методи за теоретично моделиране на молекули и кристални материали – собствено и студено светене – презентация и упражнения.

По време на практиката бяха проведени и научни изследвания в реални лабораторни условия. Чрез лекционните и практическите занимания учениците получиха директен достъп до ИОНХ, запознаха се с реалните условия на работа и влязоха в директен контакт с представители на научната общност.

На специално организирана среща проф. д-р Радостина Стоянова, директор на ИОНХ, връчи на координаторката по кариерно ориентиране на ЧОУ „St. George International School & Preschool“ г-жа Юлия Христова сертификати за успешно завършена ученическа практика.

Оценка за престоя си в Института дадоха и самите ученици, които не просто имат влечение към химията, но вече имат амбиции да се посветят на науката и в бъдеще.

Р. Уелш: „Атмосферата в ИОНХ беше много приятна и спокойна. (…) Най-интересният експеримент е как различни материали при различни условия абсорбират и излъчват UV светлина…“

Л. Иванова: „Менторите бяха приветливи и отворени към всеки един от въпросите ни. Чувствах се предразположена през цялото време. Презентациите бяха добре направени и акцентираха върху най-важното и интересното. Хареса ми, че д-р Славова добави видеа в презентацията, за да изясни материала.“

М. Палмов: „Всички ни приемаха открито и споделяха опит и знания с нас. Най-интересни за мен бяха темите за химическата еволюция, инфрачервената спектроскопия и теоретичната химия – моделирането на молекулите и поведението им. Практиката показа нови аспекти на химията, които не могат да се видят на друго място. Бих искал да се включвам повече в изследователски проекти. Бих се радвал да помагам в изследователската дейност, за да добия по-реална представа за методите и атмосферата на професията.“

From Media