"> Участие на ИОНХ в Софийски фестивал на науката – IGIC BAS

Участие на ИОНХ в Софийски фестивал на науката

Участие на ИОНХ в Софийски фестивал на науката

8 Oct 2022

На 8 и 9 октомври 2022 година, екип на Института по обща и неорганична химия взе участие в ежегодния Софийски фестивал на науката. На щанд в зона „Откривател“ бяха представени разработките и постиженията на научно-изследователските лаборатории на ИОНХ в областта на неорганичното материалознание, чистите технологии и теоретичното моделиране на химични процеси.
Някои от лекторите на фестивала също посетиха щанда. Особено внимание ни обърна проф. Франц Ренц от Институт по неорганична химия в Хановер, който е носител на редица отличия за популяризиране на науката и успешно сътрудничи с NASA, където през 2015 участва в първият маратон на Марс проведен с роботи. За доброто настроение на публиката, бяха проведени опитни демонстрации: луминесцентни материали-органични и неорганични, израстване на неорганични градини и получаване на изкуствени влакна от целулоза. За по-смелите беше подготвена викторина с въпроси от областта на неорганичната химия. Най-добре представилите получиха награди –рекламна чанта с логото на проекта TwinTeam или козметични продукти, разработени от Лабораторията по солеви системи и природни ресурси в ИОНХ.

From Media