"> Чл. кор. проф. дхн К. Хаджииванов бе удостоен с голямата награда за наука „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката. – IGIC BAS

Чл. кор. проф. дхн К. Хаджииванов бе удостоен с голямата награда за наука „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.