"> Анелия Йорданова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 325

Контакти

Call: + 359 2 979 35 88

Email: a.yordanova@svr.igic.bas.bg, aneeliya@gmail.com

Анелия Йорданова

гл. асистент д-р

Линк към:

Научни интереси:

Синтез и свойства на наноразмерни поликристални материали, стъклокерамика и високоплътни керамични материали. Усъвършенстване на методите на синтез. Оптични изследвания. Луминесцентни свойства и приложения. Диоди, излъчващи светлина.

Избрани публикации:

 1. A. Yordanova, I. Koseva, N. Velichkova, D. Kovacheva, D. Rabadjieva, V. Nikolov,
  Nanosized pure and Cr doped Al2−xScx(WO4)3 solid solutions,
  Materials Research Bulletin 47 (6) (2012) 1544-1549
 2. A. Yordanova, I. Koseva, V. Nikolov,
  Sintering Conditions for Al2(WO4)3 High-Dense Ceramic
  Acta Physica Polonica A, 125 (2014) 567–570
 3. Aneliya S. Yordanova, Velin S. Nikolov, Iovka I. Koseva,
  Fabrication of high density ceramic from Al2-xInx(WO4)3 solid solutions,
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 50 (4) (2015) 537-542
 4. A. S. Yordanova, R. S. Iordanova, V. S. Nikolov, I. I. Koseva, P. T. Tzvetkov,
  Synthesis of nanosized pure and Cr doped Sc2–xInx(WO4)3 solid solutions
  Bulgarian Chemical Communications, Volume 49, Special Issue A (2017) 91–97
 5. A. Yordanova, R. Iordanova, I. Koseva, V. Nikolov, R. Kukeva,
  Spectroscopic investigations of nanosized Cr3+ doped Sc2−xInx(WO4)3: A new promising laser material,
  Luminescence, 33 (2018) 1185–1193

Стаж:

 1. 2009 г.

  магистър по Химия, специалност Силикатни материали

  Химикотехнологичен и металургичен университет
 2. 2014 г.

  Доктор по Химия на твърдото тяло

 3. 2015 г.

  Главен асистент

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Португалия
  Университета в Авейро