"> Любомир Александров – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 324, ст. 325

Контакти

Call: + 359 2 979 3901

Email: lubomir@svr.igic.bas.bg, lubomirivov@gmail.com

Любомир Александров

зам. директор, доцент д-р

Линкове:

Научни интереси

Синтез и структурно охарактеризиране на аморфни, стъклокристални и поликристални материали с приложение в областта на оптиката, оптикоелектрониката, съхранение на отпадъци и катализа. 

 • Разработване на нови състави стъкла с участието на нетрадиционни стъклообразователи – МоО3, WO3, Nb2O3.
 • Изучаване поведението и склоността на стопилки към процеси на ликвация и последиците от тяхното възникване.
 • Изучаване термичното поведение на нови аморфни, поликристални и хибридни материали.
 • Определяне кинетиката на кристализация на аморфни образци.

Избрани публикации:

 1. N. Nedyalkov, M. Koleva, N. Stankova, R. Nikov, A. Dikovska, L. Aleksandrov, R. Iordanova, G. Atanasova, D. Karashanova, K. Grochowska, G. Sliwinski,
  All optical formation and decomposition of silver nanoparticles in glass”,
  Applied Surface Science, 495, 143546, 2019.
 2. N. Rangelova, L. Aleksandrov, S. Nenkova,
  Synthesis and characterization of pectin/SiO2 hybrid materials”,
  Journal of Sol-Gel Science and Technology, 85, 330, 2018.
 3. L. Aleksandrov, T. Komatsu, K. Shonozaki, T. Honma, R. Iordanova,
  Structure of MoO3-WO3-La2O3-B2O3 glasses and crystallization of LaMo1-xWxBO6 solid solution”,
  Journal of Non-Crystalline Solids, 429, 171, 2015.
 4. L. Aleksandrov, R. Iordanova, Y. Dimitriev, N. Georgiev, T. Komatsu,
  Eu3+ doped 1La2O3:2WO3:1B2O3 glass and glass–ceramic”,
  Optical Materials 36, 1366, 2014.
 5. L. Aleksandrov, T. Komatsu, R. Iordanova, Y. Dimitriev,
  Structure study of MoO3-ZnO-B2O3 glasses by Raman spectroscopy and formation of a-ZnMoO4 nanocrystals”,
  Optical Materials, 33, 839, 2011.

Стаж:

 1. 2002 г.

  бакалавър, специалност „Металургия“

  ХТМУ, София
 2. 2004 г.

  магистър, специалност „Силикатни материали“

  ХТМУ, София
 3. 2009 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2009 г.

  химик, Лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“

  ИОНХ-БАН
 5. 2011 г.

  главен асистент, Лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“, специалност Материалознание

  ИОНХ-БАН
 6. 2021 г.

  доцент, Лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Австрия
  Технически университет, Виена
 2. Япония
  Технологичен университет, Нагаока
 3. Германия
  Йенски университет

Международно сътрудничество

 • Japan
  Functional Glass Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology
 • India
  Department of Physics, Guru Nanak Dev University, Amritsar