"> Йовка Косева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 313

Контакти

Call: + 359 2 979 39 08

Email: ikosseva@svr.igic.bas.bg

Йовка Косева

доцент д-р

Линкове:

Научни интереси:

 • Поликомпонентни
  оксидни системи
 • Високотемпературни
  разтвори
 • Израстване
  на монокристали
 • Фазови равновесия
 • Стъклообразуване
 • Области
  на съществуване на фази
 • Наноматериали

Избрани публикации:

 1. I. Koseva, P. Tzvetkov, P. Ivanov, P. Petrova, R. Tomova, V. Nikolov, “Photoluminescent properties of europium doped calcium orthogermanate (Ca2GeO4) as a candidate for Red phosphor”,
  Optik 205 (2020) 164269.
 2. I. Koseva, P. Tzvetkov, P. Ivanov, A. Yordanova, V. Nikolov,
  Some investigations on Tb3+ and Eu3+ doped Na2SiO3 as a material for LED application”,
  Optik 168 (2018) 376-383.
 3. V. A. Ivanov, D. V. Simanovskiy, M. O. Marychev, P. V. Andreev, I. Koseva, P. Tzvetkov, V. Nikolov,
  Ca2GeO4: Cr4+ transparent nano-glass ceramics”,
  Journal of Non-Crystalline Solids 456 (2017) 76-82.
 4. I. Koseva, J.P. Chaminade, P. Gravereau, S. Pechev, P. Peshev, J. Etourneau,
  A new family of isostructural titanates, MLi2Ti6O14 (M= Sr, Ba, Pb)
  Journal of alloys and compounds, 389 (2005) 47-54.
 5. I. Koseva, A. Yordanova, P. Tzvetkov, V. Nikolov, D. Nihtianova, “Nanosized pure and Cr doped Al2− xInx(WO4)3 solid solutions”, Materials Chemistry and Physics 132 (2012) 808-814.

Стаж:

 1. 1988 г.

  Магистър по химия, неорганична химия

  университет „Св. Климент Охридски”
 2. 1988 г.

  химик

  ИОНХ-БАН
 3. 1991 г.

  н.с.ІІІ ст. (асистент)

  ИОНХ-БАН
 4. 1998 г.

  Доктор

  ИОНХ-БАН
 5. 1998 г.

  н.с. ІІ ст. (главен асистент)

  ИОНХ-БАН
 6. 2001 г.

  н.с. І ст. (главен асистент)

  ИОНХ-БАН
 7. 2012 г.

  доцент

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Англия
  Оксфордски университет, Лаборатория „Кларендон”
 2. Франция
  Институт по физика на кондензираната материя, Бордо