"> Ивелина Георгиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 224

Контакти

Call: +359 2 979 25 92

Email: ivelina@svr.igic.bas.bg

Ивелина Георгиева

професор д-р, ръководител Лаборатория

Линк към:

Научни интереси

 • Молекулно моделиране на системи с оптични свойства. Квантовохимични изчисления (точни ab initio методи, методи на теорията на функционала на плътността) на молекулните характеристики и симулации на фотофизичните свойства на оптични системи: процеси на абсорбция, intersystem crossing, емисия и механизъм на пренос на енергия и заряд във възбудено състояние. Приложение на Judd-Ofelt подход за изчисляване на скорости на пренос на енергия и луминесцентен квантов добив на лантанидни системи. Обясняване, предсказване и оптимизиране на функционалността на нови оптични материали.
 • Разработване на съвременен теоретичен подход за охарактеризиране на структурни и спектроскопски свойства на метални системи в твърдо състояние.
 • Теоретично изследване на физични, химични и нековалентните катион-p (пи) взаимодействия на системи 1) органични хербициди с минерали в почвата и 2) в комплекси на метални катиони с големи полициклични ароматни въглеводороди (PAHs). Прилагане на нова генерация DFT функционали с дисперсна корекция Изследване на влиянието на микро- и цялостното хидратиране върху структурата и стабилността на комплексите.

Избрани публикации:

 1. S. Ahmad, I. Georgieva, M. Hanif, M. Monim-ul-Mehboob, S. Munir, A. Sohail, A.A. Isab,
  Periodic DFT modeling and vibrational analysis of silver(I) cyanide complexes of thioureas”,
  Journal of Molecular Modeling 25(4) 2019 art№ 90.
 2. I. Georgieva, N. Trendafilova, T. Zahariev, N. Danchova, S. Gutzov,
  Theoretical insight in highly luminescent properties of Eu(III) complex with phenanthroline”,
  Journal of Luminescence 202 (2018) 192-205.
 3. I. Georgieva, N. Trendafilova, N. Dodoff, D. Kovacheva,
  DFT study of the molecular and crystal structure and vibrational analysis of cisplatin”,
   Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 176 (2017) 58-66.
 4. I. Georgieva, A. J. A. Aquino, F. Plasser, N. Trendafilova, A. Köhn and H. Lischka,
  Intramolecular Charge Transfer Excited State Processes in 4-(N,N-Dimethylamino) benzonitrile: The Role of Twisting and the π-π* State”,
  Journal of Physical Chemistry A, 119(24) (2015) 6232-6243.
 5. I. Georgieva, Tz. Mihaylov,  N. Trendafilova,
  Lanthanide and transition metal complexes of bioactive coumarins: Molecular modeling and spectroscopic studies,
  Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 135, 100-112.
 6. I Georgieva, N. Trendafilova,A.J.A. Aquino, H. Lischka,
  Theoretical study of metal-ligand interaction in Sm(III), Eu(III) and Tb(III)) complexes of coumarin-3-carboxylic acid in the gas phase and solution.
  Inorganic Chemistry, 46, ACS, 2007, 10926-10936.

Стаж:

 1. 1989 г.

  магистър по Химия, специалност „Неорганична и аналитична химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 1994 г.

  магистър по Химия, специалност „Методика на обучението по химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 3. 2001 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2001 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 5. 2002 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН
 6. 2009 г.

  доцент по Теоретична химия

  ИОНХ-БАН
 7. 2021 г.

  професор по Теоретична химия

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Испания
  Автономен Университет на Барселона
 2. Австрия
  Университет на Виена, Институт по теоретична химия
 3. Чехия
  Чешка Академия на науките
 4. Австрия
  BOKU Университет на Виена
 5. Китай
  Университет на Тианжин

Международно сътрудничество

 • Institute for Theoretical Chemistry, University of Vienna
 • Centre of Applied Science for Health, Institute of Technology Tallaght, Dublin
 • Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • Department of Chemistry, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin; China College of Sciences and Humanities
 • Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia
 • Equipe de Physico-Chimie des Matériaux Inorganiques, Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Morocco