"> Нина Стоянова-Нанкова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 305

Контакти

Call: + 359 2 979 3793

Email: nnkova.nina@gmail.com

Нина Стоянова-Нанкова

асистент

Линк към:

Научни интереси:

 • квантовохимични изчисления върху механизъм на реакции, тавтомерия, квантово-химично
  изследване на взаимодействия характерни за мономерните единици на ДНК и РНК
 • моделиране на химични
  процеси, молекулно моделиране, прилагане предимствата на химичната информатика
 • разработване и
  идентификация на биологично активни съединения, интерпретация на механизма на
  тяхното действие на молекулно ниво, идентификация на продуктите на метаболизма
  на лекарствените вещества

Избрани публикации:

 1. Markova, N., Pejov, L., Stoyanova, N., Enchev, V..
  Hybrid MC/QC simulations of water-assisted proton transfer in nucleosides. Guanosine and its analogue acyclovir.
  Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 35, 6, 2017, 1168-1188. ISI IF:3.107
 2. Stoyanova, N., Rangelov, M., Genova-Kalou, P., Enchev, V., Markova, N
  Binging expedient of phenolic acids from the plant Graptopetalum paraguayense E. Walter to viral DNA polymerase amino acids: a theoretical insight.
  Reports awarded with “Best paper” Crystal Prize, 58th Annual scientific conference of University of Ruse and Union of Scientists, New Industries, Digital Economy, Society- Projections of the Future II, 2019

Стаж:

 1. 2016 г.

  бакалавър „Компютърна химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2018 г.

  магистър по „Медицинска химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 3. 2019 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 4. 2019 г.

  зачислена като докторант на самостоятелна подготовка

  ИОНХ-БАН