"> Соня Харизанова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 323

Контакти

Call: 02 979 /39 04 (25 89)

Email: sonya@svr.igic.bas.bg; soncheto@gmail.com

Соня Харизанова

гл. асистент д-р

Линкове:

Научни интереси

 • Термоелектрчни оксидни материали: синтез, структурa и термоелектрични характеристики;
 • Перовскитни материали на основата на кобалт: моделиране на структурата и свойствата на оксиди;
 • Зелени методи за синтез на оксиди (меката химия).

Избрани публикации:

 1. Е. Жечева, Р. Стоянова, В.Вълчев, Л. Василев, С. Харизанова, „Термоелектричен оксиден материал“, Институт по Обща и Неорганична Химия – БАН, действащ патент 15.05.2018, София, България. Номер на издадения патент 66676.
 2. S. Harizanova, E. Zhecheva, V. Valchev, M. Khristov, R. Stoyanova,
  Improving the Thermoelectric Efficiency of Co Based Ceramics“,
  Materials Today: Proceedings 2 (2015) 4256–4261.
 3. V. Vulchev, L. Vassilev, S. Harizanova, M. Khristov, E. Zhecheva, R. Stoyanova,
  Improving of the thermoelectric efficiency of LaCoO3 by double substitution with nickel and iron“,
  Journal of Physical Chemistry C, 116, 25 (2012) 13507-13515.
 4. S. Ivanova, A. Senyshyn, E. Zhecheva, K. Tenchev, R. Stoyanova, H. Fuess,
  Crystal structure, microstructure and reducibility of LaNixCo1-xO3 and LaFexCo1-xO3 perovskites (0“,
  Journal of Solid State Chemistry 183 (2010) 940-950.
 5. S. Ivanova, A. Senyshyn, E. Zhecheva, K. Tenchev, V. Nikolov, R. Stoyanova, H. Fuess,
  Effect of the synthesis route on the microstructure and the reducibility of LaCoO3“,
  Journal of Alloys and Compaunds 480 (2009) 279–285.

Стаж:

 1. 2003 г.

  бакалавър, специалност „Технология на материалите и материалознанието“, специализация „Силикатни материали”

  ХТМУ-София
 2. 2004 г.

  магистър, специалност „Силикатни материали“

  ХТМУ-София
 3. 2005 г.

  докторант в лаборатория ХПООС

  ИОНХ-БАН
 4. 2008 г.

  Химик в лаборатория ХПООС

  ИОНХ-БАН
 5. 2011 г.

  доктор „Неорганична химия“

  ИОНХ-БАН
 6. 2014 г.

  Главен асистент в Лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Португалия
  Университет Авейро, Институт по материалознание и керамика
 2. Германия
  Технически Университет Дармщадт, Институт по Материалознание

Международно сътрудничество

 • Institute des materiaux Jean Rouxel-Nantes, Nantes, France