"> Станислава Андонова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, стая 505

Контакти

Call: +359 2 979 25 73; +359 2 979 25 82; +359 2 979 25 56

Email: s.andonova@svr.igic.bas.bg, st_andonova@yahoo.com

Станислава Андонова

доцент д-р

Линкове към:

Научни интереси

Фундаментални и приложни  изследвания свързани с разработването и  използването на нови ефективни и перспективни катализатори за опазване на околната среда; Инфрачервена спректроскопия на повърхностни съединения и механизми на каталитични реакции; Изследване на нови и перспективни материали, използвани като  адсорбенти за пречистване на газове и селективно разделяне на газови смеси.

Избрани публикации

 1. S. Andonova, Z.A. Ok, E. Ozensoy, K. Hadjiivanov,
  Effectsinduced by interaction of the Pt/CeOx/ZrOx/γ-Al2O3 ternary mixed oxide DeNOx catalyst with hydrogen,
  Catalysis Today (2019) in press, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.02.056.
 2. S. Andonova, Z.A. Ok, N. Drenchev, E. Ozensoy, K. Hadjiivanov, Pt/CeOx/ZrOx/γ-Al2O3 Ternary Mixed Oxide DeNOx Catalyst: Surface Chemistry and NOx Interactions,
  The Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 12850-12863.
 3. S. Andonova, V. Marchionni, L. Lietti, L. Olsson,
  Micro-calorimetric studies of NO2 adsorption on Pt/BaO-supported on γ-Al2O3 NOx storage and reduction (NSR) catalysts-Impact of CO2, Molecular Catalysis 436 (2017) 43-52.
 4. S. Andonova, E. Ivanova, J. Yang, K. Hadjiivanov,
  Adsorption Forms of CO2 on MIL-53(Al) and MIL-53(Al) OHx As Revealed by FTIR Spectroscopy,
  The Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 18665-18673.
 5. S. Andonova, E. Vovk, J. Sjöblom, E. Ozensoy, L. Olsson,
  Chemical deactivation by phosphorous under lean hydrothermal conditions over Cu/BEA NH3 – SCR catalysts,
  Applied Catalysis B: Environmental 147 (2014) 251-263.

 

Стаж:

 1. 2000 г.

  Инженер-химик, магистър; Специалност: Технология на неорганичните вещества.

  Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София
 2. 2005 г.

  “Доктор” по Химия; Химична кинетика и катализ

  Институт по катализ, БАН
 3. 2005 г.

  Главен асистент към Лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“

  Институт по катализ, БАН
 4. 2013 г.

  Химик към Лаборатория „Повърхности на дисперсни материали“

  ИОНХ-БАН
 5. 2015 г.

  Главен асистент към Лаборатория „Повърхности на дисперсни материали“

  ИОНХ-БАН
 6. 2019 г.

  Доцент към Лаборатория „Реактивност на твърди повърхности“

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина

 1. Румъния
  Politehnica University of Bucharest
  стипендия по Европейска програма “Мария Склодовска - Кюри“
 2. Турция
  Bilkent University
 3. Швеция
  Competence Centre for Catalysis, Chalmers University of Technology

Международно сътрудничество

 • Bilkent University, Турция