"> Тина Дилова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ– БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 501

Контакти

Call: Тел: + 359 2 979 2554

Email: tina@svr.igic.bas.bg

Тина Дилова

главен асистент, д-р

Линк към:

     

Научни интереси:

Електронна спектроскопия, тънки филми, наноструктури, газови сензори

Избрани публикации:

1.  T. Dilova, G. Atanasova, A. Og. Dikovska, G. V. Avdeev, P. Stefanov, N. N. Nedyalkov,
„Gas-sensing properties of metal-oxide nanostructures produced by PLD,“
Proc. SPIE 11047, 20th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 110470G (29 January 2019)

2.  T. Dilova, G. Atanasova, A. Og. Dikovska, G. Avdeev, M. Machida, M. Terakawa, P. Stefanov, N.N. Nedyalkov,
Effect of Pd-decoration on the sensing properties of ZnO nanostructures,
Thin Solid Films, 693 (2020) 137693

Стаж:

 1. 2005 г.

  физик

  ИОНХ-БАН
 2. 2007 г.

  магистър по “Квантова електроника и лазерна техника”, специалност „Инженерна физика”

  СУ „Св. Климент Охридски”
 3. 2009-2017г.

  задочен докторант, тема: “Изследване процесите на формиране на сензорни елементи на основата на тънки филми“

  ИОНХ-БАН
 4. 2020

  доктор

  ИОНХ-БАН
 5. 2021 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН