"> Силва Станчовска – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 323

Контакти

Call: 02 979 /39 04 (25 89)

Email: sil_stan@abv.bg; stanchovska@svr.igic.bas.bg

Силва Станчовска

гл. асистент, д-р

Линкове:

   

Научни интереси

Синтез и охарактеризиране на перовскитоподобни оксиди, масивни и нанесени с приложение като катализатори за пълно окисляване на метан.

Избрани публикации:

 1. Stanchovska, S., Guergova, D., Ivanov, G., Stoyanova, R., Zhecheva, E., Naydenov, A.,
  Supported palladium containing perovskite catalysts for methane combustion“,
  Bulgarian Chemical Communications, 50H (2018) 61-65.
 2. Stanchovska, S., Markov, P., Tenchev, K., Stoyanova, R., Zhecheva, E., Naydenov, A. ,
  Preparation and characterization of palladium containing nickel–iron–cobalt perovskite catalysts for the complete oxidation of C1–C6 alkanes“, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 122 (1) (2017) 1-12.
 3. Stanchovska, S., Stoyanova, R., Zhecheva, E., Naydenov, A.,
  Preparation and characterization of palladium containing nickel-iron-cobalt perovskite catalysts for complete oxidation of propane“,
  Bulgarian Chemical Communications, 49F (2017) 107-113.

Стаж:

 1. 1999 г.

  Химик в лаборатория ХПООС

  ИОНХ – БАН
 2. 2001 г.

  магистър, Инженер-геоеколог

  Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, София
 3. 2014 г.

  задочен докторант в лаборатория “Интерметалиди и интеркалационни материали”

  ИОНХ – БАН
 4. 2019 г.

  Химик, отчислен с право на защита докторант в лаборатория “Интерметалиди и интеркалационни материали”

  ИОНХ – БАН
 5. 2021 г.

  доктор

  ИОНХ – БАН
 6. 2022 г.

  Главен асистент в Лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”

  ИОНХ – БАН