"> UV-vis спектроскопия | IGIC BAS

UV-vis спектроскопия

Апаратура:

УВ спектрометър, снабден с дифузно-отражателна приставка Praying Mantis

Описание:

Регистриране на трансмисионни и дифузно-отражателни UV-vis спектри на прахообразни и течни вещества в областта 190 – 1100 nm.

Цени без ДДС:    
  • UV-vis спектър на прахообразно вещество: – 10 лв./проба
  • UV-vis спектър на течно вещество: – 10 лв./проба
  • Количествен анализ на йони на преходни метали и др. в разтвори- 10 лв/ елемент
  • При необходимост от пробоподготовка- цени по договаряне
Контакти:

Доц. Д-р Никола Дренчев

ел. поща: ndrenchev@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 25 56
       +359 2 979 25 73

ас. д-р Христина Цветкова-Василева

ел. поща: hrisi@svr.igic.bas.bg
тел: +359 2 979 3570