"> Бланки | IGIC BAS

Бланки

  • Анкета за оценка на докторска програма Изтегли
  • Бланка ИОНХ Изтегли
  • Декларация максимален доход (2023 год) Изтегли
  • Декларация-двойно финансиране НП МУПд Изтегли
  • Декларация достоверност Изтегли
  • Декларация за обстоятелствата по чл.4 (2023 год)  Изтегли
  • Декларация защита на лични данни за конкурси (2023 год) Изтегли
  • Декларация за обстоятелствата по чл.53(1), т.4, и чл.60(1), т.3 Изтегли
  • Отчетна форма НП МУПд   Изтегли
  • Автобиография-ИОНХ    Изтегли