"> Методична лаборатория по атомна спектрометрия | IGIC BAS

Методична лаборатория по атомна спектрометрия

Научна тематика

 • Разработване и оптимизиране на нови аналитични процедури с помощта на методите на атомната и молекулната спектрометрия за анализ проби със сложен матричен състав;
 • Аналитично охарактеризиране на материали с оглед използването им като сорбенти за пречистване на замърсени води;
 • Определяне на съдържанието на есенциални и токсични елементи в растителни проби и други природни продукти с цел тяхното аналитично охарактеризиране, определяне на хранителната им стойност и безопасността им, както и за оценка на замърсяването на околната среда;
 • Фитоекстракция на Re от почви и води. Разработване на бързи и екологично чисти методи за извличане на рений от растителност с приложение в аналитичната практика и рениевия фитодобив. Експрес-тестове за визуално колориметрично определяне на рений в растителни проби и обекти от околната среда;
 • Определяне на следи от елементи в промишлени продукти, обекти от околната среда (въздух, води, почви), геоложки материали, клинични и биологични проби с помощта на съвременни инструментални аналитични методи;
 • Развиване на “зелената” аналитична химия чрез разработване на методи, щадящи околната среда.

Подбрани публикации

1) Jürgen Hassler, Ralf Matschat, Silke Richter, Peter Barth, Albena Detcheva, Hans-Jorg Waarlo
„Determination of 22 trace elements in high-purity copper including Se and Te by ETV-ICP OES using SF6, NF3, CF4 and H2 as chemical modifiers“
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31 (3) (2016) 642-657
ISI IF2016: 3.379 –  Q1

2) Tsvetan Vassilev, Ivan Penkov, Christina Tzvetkova, Radost Pascova
“Glass transition temperatures and structures of multicomponent borate glasses: Influence of modifier cation field strengths”,
Journal of Non-Crystalline Solids, 438 (2016) 1-6.
ISI IF2016: 2.124  –  Q1

3) Stoyko Gyurov, Nikolay Marinkov, Yoanna Kostova, Diana Rabadjieva, Daniela Kovacheva, Christina Tzvetkova, Galia Gentscheva, Ivan Penkov 
“Technological scheme for copper slag processing”,
International Journal of Mineral Processing, 158 (2017) 1–7.
ISI IF2017: 2.255 –  Q1

4) Nikolay Marinkov, Maya Markova-Velichkova, Stoyko Gyurov, Yoanna Kostova, Ivanka Spassova, Diana Rabadjieva, Daniela Kovacheva, Ivan Penkov, Christina Tzvetkova, Galia Gentscheva
“Preparation and characterization of silicagel from silicate solution obtained by autoclave treatment of copper slag”
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 87 (2) (2018) 331-339
ISI IF2018: 1.745 –  Q2

5) Albena Detcheva, Jürgen Hassler, Lidia Ivanova, Caroline Hommel, Thomas Vogt
“ETV-ICP-OES determination of essential, non-essential and toxic elements in seven Bulgarian herbs”
Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 72 (4) (2019) 464-471
ISI IF2017: 0.270 –  Q2

6) Lidia Ivanova, Albena Detcheva, Paunka Vassileva
Characterization of two Bulgarian herbs for use as biosorbents for copper(II) 
Analytical Letters, 52, 17, 2019, 2650-2662
ISI IF2018: 1.206 –  Q3

Международно сътрудничество

 • Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Institut für analytische Chemie, Freiberg, Germany.

Служители:

Албена Дечева-Чакърова

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: + 359 2 979 2504

Email: albena@svr.igic.bas.bg

  Христина Цветкова-Василева

  гл. асистент д-р

  Call: +359 2 979 35 70

  Email: hrisi@svr.igic.bas.bg

   Галя Генчева

   гл. асистент д-р

   Email: nisheva@svr.igic.bas.bg

    Лидия Иванова

    главен асистент, д-р

    Call: + 359 2 979 3570

    Email: lidia@svr.igic.bas.bg; lidi1@abv.bg

     Проекти

     577/17.08.2018

     Ръководител от ИОНХ:
     доц. д-р Паунка Василева
     Продължителност: 2018 – 2022

     прочети повече