"> СИГНАЛИ | IGIC BAS

СИГНАЛИ

Правила за условия и ред за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия от тях в ИОНХ – БАН
По закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

1. Правила във връзка с подаване на сигнали

2. Информация за подаване на сигнали

3. Формуляр за подаване на сигнали