"> Цветан Захариев – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 305

Контакти

Call: + 359 2 979 3793

Email: tzahariev@svr.igic.bas.bg, tzahariev@nauka.bg

Цветан Захариев

гл. асистент д-р

Линк към:

Научни интереси

 • Квантовохимично моделиране на молекулните характеристики и фотофизичните свойства на луминесцентни лантанидни комплекси с органични хромофори;
 • механизми на енергиен пренос и пренос на заряд в метални комплекси и твърдотелни системи: теоретично описание и моделиране;
 • проекторане на нови функционални материали, посредством моделиране на съединения на p-, d- и f-метали в твърда фаза и като част от композитни структури.

Избрани публикации:

 1. Muhammad Akhtar, Ivelina Georgieva, Tsvetan Zahariev, Natasha Trendafilova, Tayyaba Ahmad, Aqeela Noor, Muhammad Nawaz Tahir, Muhammad Mazhar, Anvarhusein A Isab and Saeed Ahmad,
  Synthesis, X-ray structure, and DFT modeling of a new polymeric zinc(II) complex of 2-mercaptonicotinic acid (MntH), {[Zn(Mnt–Mnt)(en)]•H2O}n”,
  Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 150 (2019): 219-231.
 2. A. Ouasri, M. S. D. Elyoubi, A. Rhandour, Ivelina Georgieva, Tsvetan K. Zahariev, Natasha Trendafilova and Pascal Roussel,
  X-ray structures, solid state periodic DFT modeling and vibrational study of alkylenediammonium hexachlorostannates compounds NH3(CH2)nNH3SnCl6 (n = 3, 4, 5)”,
  Journal of Molecular Structure, 1177 (2019): 55-67.
 3. Ivelina Georgieva, Natasha Trendafilova, Tsvetan Zahariev, Nina Danchova and Stoyan Gutzov,
  Theoretical insight in highly luminescent properties of Eu(III) complex with phenanthroline ”,
  Journal of Luminescence, 202 (2018): 192-205.
 4. Tsvetan Zahariev, Alia Tadjer and Anela Ivanova,
  Transfer of Non-Ionic Surfactants across the Water-Oil Interface: A Molecular Dynamics Study”,
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (IF: 2.714, Q2) 506 (2016): 20-31.

Стаж:

 1. 2011 г.

  магистър по Химия, специалност „Изчислителна химия“

  Химически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2016 г.

  доктор по Теоретична химия – Квантова химия

  Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“
 3. 2016 г.

  химик-специалист в Лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“, специалност Теоретична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2019 г.

  главен асистент в Лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“, специалност Теоретична химия

  ИОНХ-БАН

 1. Испания
  Университет на Барселона
  Барселона
 2. САЩ
  Калифорнийски университет в Сан Франциско-Изследователски център NASA Ames
  Сан Франциско, Калифорния
 3. Чехия
  Институт по органична химия и биохимия, Чешка академия на науките
  Прага