"> Администрация | IGIC BAS

Администрация

Главен счетоводител:

Силвия Райчева
02/ 979 25 48
silvia.raycheva@mail.bg

Експерт УЧР:

Нели Велинова
02/ 979 25 60
nmvelinova@gmail.com

Финансов контрольор:

Анна Борисова
02/ 979 25 48

Счетоводител:

Снежана Петкова
02/ 979 25 48
petkowa@svr.igic.bas.bg

Секретар:

Ангелина Златкова
02/ 979 25 60
aniz@svr.igic.bas.bg

Експерт ТРЗ:

02/ 979 25 40

Домакин:
Евгения Вълчева
02/ 979 39 06