"> Проекти | IGIC BAS

Проекти

ЕБР

Катодни материали с високо съдържание на никел LiNixCoyMnxO2 (x≥85 at.%) за усъвършенствани литиево-йонни батерии: синтез на недотирани и катионно-легирани материали, структурни, повърхностни и електрохимични изследвания

Програма:                            Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори
                                              и споразумения (ЕБР)

Ръководител:                        проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:               2020 – 2022

ИОНХ                                    Водещ

Партньор:                             Университет Бар-Илан в Рамат Ган, Израел

Моно- и поли-компонентни каталитични системи за пречистване на води и въздух онечистени с моделни замърсители

Програма:                          Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и
                                            споразумения (ЕБР)

Ръководител:                     доц. д-р Даниела Стоянова

Продължителност:            2020 – 2022

ИОНХ                                 Водещ

Партньор:                          Институт по химия, технология и металургия, Център по Катализ и химично                                                   инженерство Сръбската академия на науките и изкуствата

Структурно характеризиране и изследване на електричните и каталитични свойства на новосинтезирани неорганични и органично-неорганични комплексни перовскити

Програма:                          Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и
                                            споразумения (ЕБР)

Ръководител:                     проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:            2017 – 2020

ИОНХ                                 Водещ

Партньор:                          Университет „Св.св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Синтез, структурни и електрохимични изследвания на заместени богати на Ni слоести материали за катоди в Li-ion батерии

Програма:                            Международно сътрудничество в  рамките на междуакадемични договори и
                                              споразумения (ЕБР)

Ръководител:                       проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:              2017 – 2019

ИОНХ                                   Водещ

Партньор:                            Университет „Бар Илан“, Рамат Ган, Израел

Хетерогенно каталитична и фотокаталитична деструкция на органични и фармацевтични замърсители в природата посредстом многокомпонентни системиПрограма:   Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР)
Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Стоянова
Продължителност: 2017 – 2019
ИОНХ :  Водещ
Партньор: Институт по химия, технология и  металургия – Сръбската академия на науките и изкуствата