"> glomark123 | IGIC BAS

Archives

проф. Пламен Стефанов – Национален център по мехатроника и чисти технологии

  • 29.03.2020
  • Comments off

Бихте ли се представили на нашите читатели? Аз съм проф. д-р Пламен Стефанов – директор на Института по обща и неорганична химия – БАН и ръководител на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ) е един […]

Read More

Уникалността на българската природа в нашите продукти

  • 26.11.2019
  • Comments off

Уникалните луга и кал от черноморските ни солени езера в съчетание с прочутите български билки Лабораторията „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ (ССПР) на ИОНХ – БАН има за предмет на своята дейност провеждане на НАУЧНИ и ПРИЛОЖНИ изследвания, свързани с получаване и охарактеризиране на неорганични химични вещества, с разработване на технологии за тяхното производство. Извършва се тестване […]

Read More

Български учени създадоха батерията на бъдещето

  • 25.06.2019
  • Comments off

Учени от БАН в партньорство със свои колеги от СУ „Св. Климент Охридски“ създадоха батерия от ново поколение, която ще предизвика революция в съхраняването на енергия. Става дума за оригинална българска разработка на безопасна, евтина и безвредна за околната среда презаредима батерия на основата на натрий. Тя може да се комбинира с литиево-йонните батерии или дори […]

Read More

История

 Институтът по обща и неорганична химия е едно от основните и перспективни изследователски средища на българската химия. Неговата почти половин-вековна история е история на възходящо развитие, постоянно усъвършенстване и укрепване на международния му авторитет. Основан е през 1960 г.    Появява се като резултат от разделянето на Химическите институти при БАН на няколко звена, като привлича […]

Read More

Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

  • 17.04.2019
  • Comments off

Институтът по обща и неорганична химия на БАН – София обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” и трима по професионално направление 4.2. Химически науки […]

Read More