"> ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ – IGIC BAS

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ

30 Jul 2020

Ръководствата на Института по обща и неорганична химия-БАН и Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски”, организират
„ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ”.
Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно Управление на БАН (София).
Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN номер в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при незъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

За контакт: nsagb2020@gmail.com

Съобщение!!

Срокът за подаване на резюмета за участие в ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ“ се удължава до 10.10.2020 г. Потвърждение за участие: до 15.10.2020 г.
Напомняме, че научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие, като се предвижда публикуване на Сборник с ISBN в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при невъзможност сесията да се проведе на живо в зала.
Очакваме Вашите резюмета!

Официална покана за участие
Образец за оформление на резюметата