"> Кристина Чакърова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 504, ст.505

Контакти

Call: + 359 2 979 2573 (офис); + 359 2 979 2556 (лаборатория)

Email: kristina@svr.igic.bas.bg

Кристина Чакърова

доцент д-р

Линкове към:

Научни интереси

 • Охарактеризиране на повърхности на твърди вещества (оксиди, зеолити, метал-органични структури (MOF), адсорбенти и катализатори) посредством инфрачервена спектроскопия на адсорбирани молекули сонди и определяне на природата, състоянието и реактивоспособността на повърхностните центрове.
 • Приложения на изотопно белязани молекули и изотопни смеси за изследване на твърди повърхности.
 • Изучаване на взаимодействия, протичащи на повърхността на твърди вещества в атмосфера от различни газове, включително in-situ експерименти позволяващи изследване на механизма и кинетиката на протичане на реакциите.

Избрани публикации:

 1. K. Hadjiivanov, M. Mihaylov, D. Panayotov, E. Ivanova, K. Chakarova,
  Isotopes in the FTIR investigations of solid surfaces”,
  Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compoundsm, 45 (2014) 43-78. (special periodical reports; RSC)
 2. C. Megías-Sayago, K. Chakarova, A. Penkova, A. Lolli, S. Ivanova, S. Albonetti, F. Cavani, J. A. Odriozola,
  Understanding the Role of the Acid Sites in 5-Hydroxymethylfurfural Oxidation to 2,5-Furandicarboxylic Acid Reaction over Gold Catalysts: Surface Investigation on CexZr1–xO2 Compounds”,
  ACS Catalysis, 8 (2018) 11154-11164.
 3. R. R. R. Prasad, S. E. Seidner, D. B. Cordes, M. M. Lozinska, D. M. Dawson, M. J. Thompson, T. Düren, K. K. Chakarova, M. Y. Mihaylov, K. I. Hadjiivanov, F. Hoffmann, A. M. Z. Slawin, S. E. Ashbrook, M. L. Clarke, P. A. Wright,
  STA-27, a porous Lewis acidic scandium MOF with an unexpected topology type prepared with 2,3,5,6-tetrakis(4-carboxyphenyl)pyrazine”,
  Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 5685-5701.
 4. K. Chakarova, I. Strauss, M. Mihaylov, N. Drenchev, K. Hadjiivanov,
  Evolution of acid and basic sites in UiO-66 and UiO-66-NH2 metal-organic frameworks: FTIR study by probe molecules”,
  Microporous and Mesoporous Materials, 281 (2019) 110-122.
 5. N. L. Drenchev, K. K. Chakarova, O. V. Lagunov, M. Y. Mihaylov, E. Z. Ivanova, I. Strauss, K. I. Hadjiivanov,
  In situ FTIR spectroscopy as a tool for investigation of gas/solid interaction:water-enhanced CO2 adsorption in UiO-66 metal-organic framework” (video article),
  Journal of Visualized Experiments, 156 (2020) e60285, doi:10.3791/60285.

Стаж:

 1. 2001 г.

  магистър по Химия, специалност „Неорганична и аналитична химия“

  СУ „Св. Климент Охридски”
 2. 2001 г.

  химик в Лаборатория „Електрохимични сензори и електроанализ”

  ИОНХ-БАН
 3. 2003 г.

  докторант в Лаборатория „Синтез и рективоспособност на оксидни системи”

  ИОНХ-БАН
 4. 2006 г.

  химик в Лаборатория „Синтез и рективоспособност на оксидни системи”

  ИОНХ-БАН
 5. 2006 г.

  доктор по Химична кинетика и катализ

 6. 2009 г.

  главен асистент в Лаборатория „Повърхности на дисперсни материали”

  ИОНХ-БАН
 7. 2012 г.

  доцент в Лаборатория „Повърхности на дисперсни материали”

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Франция
  Университет „Пиер и Мария Кюри"
  Пaриж
 2. Германия
  Департамент по неорганична химия, Институт „Фриц Хабер”
  Берлин

Международно сътрудничество

 • United Kingdom
  EaStCHEM School of Chemistry, University of St. Andrews,
 • Germany
  Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Leibniz Universität Hannover
 • Spain
  Departamento de Quimica Inorganica e Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC