"> С дълбоко прискърбие Ви съобщавамe, че ни напусна проф. дхн Костадин Петров. – IGIC BAS

С дълбоко прискърбие Ви съобщавамe, че ни напусна проф. дхн Костадин Петров.

С дълбоко прискърбие Ви съобщавамe, че ни напусна проф. дхн Костадин Петров.

24 Feb 2022

Ярка личност и учен, тясно свързан с въвеждането на кристалохимията и структурния анализ в Института. Характерно за него е желанието му винаги да устоява своите идеи, израз на което е последната му статия в реномирането списание  Solid State Sciences (2022) на тема:

„Revision of the crystal structure and cation distribution of LiMn2-yTiyO4 (0 < y ≤ 1.0) spinels"

Дълбок поклон пред неговото дело и светла памет!

Ръководство на ИОНХ-БАН