"> Определяне на специфична повърхност по БЕТ | IGIC BAS

Определяне на специфична повърхност по БЕТ

Апаратура:

Апаратура за автоматично определяне на специфична повърхност и пори

Описание:

Определяне на специфична повърхност по БЕТ;

Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на пори по размер

Цени без ДДС:

Определяне на специфична повърхност по БЕТ – 35 лв.

Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на мезопори по размер – 70 лв.

Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на микропори и мезопори по размер 80 лв.

Контакти:

доц. д-р Иванка Спасова

ел. поща: ispasova@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 25 36