"> Титриметрия (Обемен анализ) | IGIC BAS

Титриметрия (Обемен анализ)

Описание:

Tитриметрично определяне на :

  • Mg, Ca, Mn(II), Cu, Zn, Co, Ni, Pb, Fe, Cd, Al, Bi
  • Cl, Br, I
  • киселини, основи, карбонати

Цени без ДДС:

  • от 1 до 5 елемента  – 10.00 лв/елемент
  • над 5 елемента- по договаряне
  • анализ над 5 еднотипни проби
  • анализ на спешни поръчки – по договаряне

Контакти:

Проф. д-р Диана Рабаджиева

ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
                   d_rabadjieva@abv.bg, 
тел:            + 359 2 979 3554