"> рентгенова фотоелектронна спектроскопия | IGIC BAS

рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Апаратура:

Спектрометър за рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Описание:

Анализ на повърхност на твърдотелна проба и интерпретация на получените спектри чрез спектрометър за рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Цени без ДДС:

Анализ на една повърхност на твърдотелна проба – 200 лв.

Интерпретация на получените спектри – по договаряне

Контакти:

тел. 029792554

гл. ас. д-р Александър Цанев  – ел. поща: tsanew@abv.bg
гл. ас. д-р Мария Шипочка – ел. поща: shipochka@svr.igic.bas.bg